ΧΗΜ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται:
Χημικός καθαρισμός μετάλλων από χρώματα και σκουριές (διαδικασία η οποία είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε επιμετάλλωση)
Απονικέλωση (διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται η επίστρωση του νικελίου από τα αντικείμενα και επανέρχονται στην αρχική τους μορφή)
Αποχρωμίωση (διαδικασία με την οποία αφαιρείται η επίστρωση του χρωμίου)